Енергийна ефективност с метални конструкции и сандвич панели от Ruukki

Енергийна ефективност  с метални конструкции и сандвич панели  от Ruukki

21-09-2021

 

Разход на енергия при експлоатация на сгради с метални конструкции и сандвич панели

Производството на здания от металоконструкции на Ruukki  дава възможност на клиентите да използват възобновяеми източници на енергия, което е незаменимо по отношение на енергоефективността. Съдържанието на въглерод в стоманата, химическият състав на продукцията, системата за сертификация на производството на здания от метални конструкции – всичко е в посока максимално ефективна експлоатация в бъдеще.

Нашите решения по производството на външната обвивка са разработени за обезпечаване на висока енергоефективност и икономичност. Концепцията на уникалните енергийни сандвич панели Ruukki използва приинципа на динамичното моделиране, което улеснява клиентите да намерят оптималния баланс мужду материалните разходи за производството на здания от метални конструкции и сандвич панели Ruukki и енергоефективността.

 

Възобновяеми източници на енергия

В бъдеще ние ще бъдем свидетели на все по-голямо приложение на системи, използващи слънчевата енергия, интегрирани в конструкцията. Покривите Ruukki, металните и стъклени фасади предлагат идеална основа, в която могат да бъдат интегрирани електрически и отоплителни колектори. Производството на здания от метални конструкции и сандвич панели Ruukki като цяло е насочено към изучаването на алтернативни източници на енергия и тяхното приложение в проектите.

 

Енергийни разходи за производство на здания от метални конструкции и тяхната експлоатация

Във връзка с това са включени в услугите структурна оптимизация на производството и доставката на конструктивните елементи, което позволява да се съкратят енергийните разходи за производство и да намалят стойността на материалите. Използването на стомана с по-голяма здравина в подходящите детайли, може съществено да съкрати енергийните разходи при производството на здания от метални конструкции и сандвич панели. В тяхното производство се използват възможно най-много материали, които в бъдеще могат да се рециклират. Намалява се дела на невъзобновяемите материали до 15%. Всичко това прави възможно да се запази до 40% повече енергия в сравнение с традиционните метални панели, използвани при изграждането на здания.

Със сандвич панелите успешно се реновират и вече построени или стари сгради като по този начин се подобрява тяхната енергийна ефективност.

 

Енергийно ефективни решения от RUUKKI за строителство

 

Енергийна ефективност  с метални конструкции и сандвич панели  от Ruukki

» Всички новини