Стоманени конструкции и пилоти от Ruukki за моста Ротебро

Стоманени конструкции  и пилоти от Ruukki за моста  Ротебро

12-06-2019

Ruukki предостави стоманените конструкции за мостовете, както и пилотите, използвани в основите. Още в началото Ruukki осъществи мащабен инсталационен проект, в който нов 325-метров мост, построен до стария мост, беше прехвърлен като цяло на крайния му обект. Странично преместване на мост от такъв мащаб никога не е било извършено преди в Скандинавските страни.

През моста силно трафикираната магистрала Е4 пресича жп линията. Кръстовището е едно от най-оживените в Швеция, като 95 000 моторни превозни средства и 600 влакове минават през него всеки ден. По време на четиригодишния срок за изграждане на моста са извършени над 300 милиона пътувания през кръстовището.

Решението на Ruukki и разширената префабрикация позволиха на железопътния трафик да продължи без нарушения през целия период на строителството и само минимална вреда е причинена на магистралния трафик. По време на строителните работи трафикът се осъществява чрез стоманобетонния мост на Ruukki, който е разположен на изток от стария. Когато старият бетонен мост е разрушен, новият мост е прехвърлен в неговата цялост до окончателното му местоположение. На финала мостът се премества като цяло с палубите, парапетите и аксесоарите към новите основи.

Решението на Ruukki, при което последният мост също функционира като временен мост, позволява първоначално планираният временен мост да бъде оставен напълно необезпокояван. Решението също така минимизира трафика.

Ruukki отговаря за монтажа на стоманените конструкции, включително заваръчните шевове и страничното преместване на новия мост. Ruukki също така инсталира необходимите по време на трансфера носещи конструкции.

Въпреки че Ruukki е по-известна с производството на сандвич панели и термопанели успешно се представя и в производството и инсталацията на мостови съоръжения. Сандвич панелите на Руукки се отличават с отлично качество и са много популярен продукт. 

 

Доставката на Ruukki: 2018

Стоманени конструкции за мостове
Пилоти, използвани в основите

 

Партньори

Клиент: NCC Construction Sverige AB

 

 

Енергийно ефективни решения от RUUKKI за строителство.

 

Стоманени конструкции  и пилоти от Ruukki за моста  Ротебро

» Всички новини