Liberta Cor-Ten 600

Liberta Cor-Ten 600

Създайте хармонично ръждив облик на фасадата с помощта на Liberta™ Cor-Ten 600.


Усетете формата и нейните подробности по завършената повърхност на фасадата. Докоснете се до материала и цветовете под различно осветление и от различни перспективи с визуализатора на конструктивната гама на Ruukki.


PDF информацията за това изделие

Запитване


Лице за контакт: *
Телефон: *
E-mail: *
Фирма / организация:
Град:
Количество:
Вашето съобщение: *
Код за сигурност:*


Полетата отбелязани със * са задължителни!!! • Качества
 • Материали
 • Проектантско-
  конструкторски
  средства
 • Монтиране
 • Безопасност
 • Услуги &
  възможности
 • Поръчка и
  доставка

Качества

Размери & и форми

 

 Дълбочина на панела (C): 30 мм
Хоризонтално съединение (Dh) 34 мм
Вертикално съединение (Dv): 10, 15, 20, 25, 30 мм
Отвори за фиксиране: Кръгли 10 и 8 мм
Дебелина на материала (t): Стомана Cor-Ten 1,50
Скрепителни елементи: Видими

 

 

 

Материал стомана Cor-Ten 1,50 мм

 

 

Save

Save

Save

Материали

Материал  
 

Дебелина на материала

Стомана Cor-Ten A 1,50 мм

 

Благодарение на уникалния си химичен състав, листовете от атмосферно устойчивата конструкционна стомана Cor-Ten имат значително по-добри качества за устойчивост на атмосферна корозия от аналогичните обикновени конструкционни стомани. Атмосферно устойчивата стомана се използва в архитектурни приложения, без да изисква някаква отделна обработка на повърхността. Така с използването на атмосферно устойчивата стомана се елиминира потребността от обработка на повърхността по време на производството и в периода на експлоатацията й, което на свой ред намалява екологичния товар и разходите през целия ’жизнен цикъл на продукта.

Устойчивостта на изделието на атмосферни влияния се дължи на оксидния му слой, т.е. патина, образуваща се на повърхността на стоманата, устойчива на действието на сплавите и е с ниска кислородна пропускливост. Оксидният слой се образува, когато атмосферно устойчивата стомана се мокри и изсушава многократно. Защитният слой на повърхността се образува при нормални атмосферни условия в рамките на 18…до 36 месеца. Слоят патина отначало е червеникаво кафяв, после потъмнява с течение на времето. В промишлена среда патината се образува по-бързо върху стоманата и потъмнява повече, отколкото в по-чистата провинциална среда. Защитният слой патина обаче не може да се образува, когато повърхността на стоманата е постоянно влажна или мръсна.

Стоманата от клас Cor-Ten A се използва за производството на панели (S355J0WP-COR-TEN A).

Монтиране

Монтиране & и поддръжка

Монтиране

Монтирането трябва да се планира на по-ранен етап. Това е важно, за да се обезпечи, че поръчаните панели пристигат на обекта в точната последователност.

Преди монтирането трябва да се прегледат конкретните планове за проекта, особено началната височина, краищата на процепите, стряхата, данните за ъглите, опорните структури на панелите и начините за фиксиране, както и броят на скрепителните елементи. Трябва да има достатъчен брой точки на замерване по повърхността на панела в хоризонтална и вертикална посока, за да се обезпечи, че вертикалните и хоризонталните съединения са с еднаква ширина по цялата сграда. След проверка на линиите за замерване монтажникът маркира началните модули за първия панел от двете страни на ъгъла във вертикална и хоризонтална посока. При необходимост се извършва изправяне. Праволинейността на линиите се проверява примерно с лазер, използват се маркировки с цветна тел и нивелираща дъска. Проверява се нивелирането на стената, преди да започне монтирането. Не трябва да има отклонения в измерването при опорните шпилки за ширината на един панел.

Преди монтирането се премахват предпазните фолиа от зоната за съединяване на панелите. Фолиото се премахва в централната зона на панела, само когато панелът повече не може да бъде повреден по време на монтирането. Трябва да се обръща специално внимание на панелите с прахово покритие, понеже те нямат предпазно фолио.

Панелите се фиксират в металните опорни шпилки на стоманената ламарина с помощта на скрепителните елементи, посочени от конструктора. Препоръчва се шпилките да бъдат включени в договора за панелите и да бъдат монтирани едновременно с панелите. При монтирането на рамки и др. ламаринени окомплектовки се уверете, че функционалността на структурата (вентилация, отстраняване на водата и т.н.) не е нарушена. Така наречените ламаринени окомплектовки при буря трябва да се използват, за да предотвратят достъпа на водата, която се покачва под натиска на вятъра, до структурите. Връзките към другите структури трябва винаги да се правят със закриващи ламаринени окомплектовки, не с уплътнителен материал.

Не трябва да се използва горещо рязане или инструменти, генериращи искри, с цел да се предотврати повреждането на бояджийското покритие. Така например, ъглошлайфът не трябва да се използва като режещ инструмент. Стружките от пробиването и другите замърсявания трябва да се изчеткват или ако се налага - да се отмиват веднага след работа. Абсолютното старание по време на работа и при планирането обезпечава най-добрите възможни резултати.

Необходими са двама или (за препоръчване) трима монтажници. Панелите трябва да бъдат повдигани от вертикалните страни. Повдигането от хоризонталната страна може да отвори прегънатите краища на панела. Производителят не носи отговорност за качеството на монтирането. 

Фази на монтирането

План за монтиране

Следното се проверява на обекта съгласно плана за монтиране: 

 • Положенията на панелите
 • Линиите на модула
 • Началната височина 
 • Положенията на отворите за врати и прозорци във фасадата
 • Ъглите

Нивелиране на подструктурата

Нивелирането на фасадната подструктура се проверява например с нивелираща тел и лазерно измерване. Резултатите се нанасят
в протокол за измерването.

Съединителни ламаринени окомплектовки

Под опорните шпилки се инсталират съединителни ламаринени окомплектовки (напр. ламаринени цокълни окомплектовки).

Опорни шпилки

Опорните шпилки се монтират при краищата на панелите и в средата на панелите на разстояния от максимум 700 мм (препоръка). Проектантът посочва броя и вида на скрепителните елементи. Двата фланеца на опорните шпилки се фиксират към подструктурата съгласно плана. На този етап фасадната подструктура се изправя съгласно резултатите от протокола за измерването (ако е необходимо). Съединенията на опорните шпилки трябва винаги да бъдат разположени при опорите. Началната височина на опорните шпилки се определя така, че долният край на най-долния ред от панели трябва да бъде стабилно фиксиран към подструктурата, а шпилката да не се вижда под линията на най-долния панел. Трябва да се остави подходящ въздушен проход между цокъла и най-долния ред панели.

Съединителни ламаринени окомплектовки

Ламаринените окомплектовки се монтират отгоре върху опорните шпилки.

Монтаж на панелите

Панелите се фиксират към опорните шпилки чрез техните фланци, обърнати навън. Монтирането на панела се започва от долния ляв ъгъл и продължава към горния десен ъгъл.

Заредете наръчници за поддръжка на фасадата

Поддръжка

Окачване

Трябва да се избягва окачване по фасадата. Ако е абсолютно необходимо, опорите за окачването трябва да се поставят при вертикалното или хоризонталното съединение по целия път до подструктурата или структурата на рамката.

Поддръжка на фасадата - Скрепителни елементи

При поддръжката трябва да се проверяват скрепителните елементи на панелите. За да проверите здравината на скрепителните елементи, отворете няколко от тях в различни части на сградата. Обърнете специално внимание на общия външен вид на скрепителния елемент и на здравината на уплътнението под капака, пазещо от навлизане на вода в съединенията. Подменете износените скрепителни елементи.

Наблюдение

Водете дневник за поддръжката на фасадата. Записвайте информация от рода на извършени задачи, време, обхваната площ от фасадата, изпълнител на работата и използваните агенти.

 

Безопасност

Услуги & възможности

Поръчка и доставка

Поръчка & доставка

Поръчване

Панелите се продават на квадратни метри (м2). Спецификациите на панела трябва да се запишат в отделен формуляр за поръчка, попълнен по електронен път. Срокът на доставка се посочва за всеки проект поотделно.

За поръчка се обърнете към :

Офис RUUKKI в България: Р.К.И. (Руукки Конструкции и Инженеринг) България ООД:

1606 София, ул. Евлия челеби No22,  

Тел. 02/9693046

e-mail: valentin.valov@ruukki.com

Заредете други формуляри

Опаковка

Стандартна опаковка за фасадните касети Liberta

Панелите се доставят до обекта на монтирането в дървени сандъци с тънка пластмасова защита. Основната структура на опаков

ката винаги е една и съща. За различните нужди се предлагат различни решения за опаковката. Решенията за опаковката зависят и от зоната за доставка.

Съхранение и манипулации

При доставка трябва да се провери броят на панелите. Панелите могат да бъдат съхранявани в опаковките си. Отворените опаковки трябва да са защитени от влага. С панелите трябва да се борави правилно с цел предотвратяване на повреди. Рязането и всякаква друга механична обработка на панелите трябва да се извършва с подходящите инструменти, които осигуряват безопасност на работата и резултат без дефекти.

 

 

 

 

Идентификация

На опаковката се поставя разпечатка с конкретна информация за опаковката, като номера на поръчката, товара и опаковката, информация за контакти, съдържание на опаковката (тип на панела, размери и позиции) и теглото на опаковката.

Ако е необходимо, панелите могат и да бъдат маркирани при производството с код, посочен от клиента. С този код отделните панели могат да бъдат разпределени до конкретна позиция в сградата.

Съответствие със стандартите и контрол на качеството

CE маркировка за фасадни касети Панелите са изделия с СЕ-маркировка в съответствие със стандарт EN 14782 за стоманени панели с покритие от боя и с прахово покритие. Маркировката е представена на етикета на опаковката и в приложението към известието за доставка.

Инспекцията за качеството на панелите се извършва в съответствие със стандарт EN 14782 и с допълнителните изисквания от производителя.

Save

Save

Save

Качества

Размери & и форми

 

 Дълбочина на панела (C): 30 мм
Хоризонтално съединение (Dh) 34 мм
Вертикално съединение (Dv): 10, 15, 20, 25, 30 мм
Отвори за фиксиране: Кръгли 10 и 8 мм
Дебелина на материала (t): Стомана Cor-Ten 1,50
Скрепителни елементи: Видими

 

 

 

Материал стомана Cor-Ten 1,50 мм

 

 

Save

Save

Save

Материали

Материал  
 

Дебелина на материала

Стомана Cor-Ten A 1,50 мм

 

Благодарение на уникалния си химичен състав, листовете от атмосферно устойчивата конструкционна стомана Cor-Ten имат значително по-добри качества за устойчивост на атмосферна корозия от аналогичните обикновени конструкционни стомани. Атмосферно устойчивата стомана се използва в архитектурни приложения, без да изисква някаква отделна обработка на повърхността. Така с използването на атмосферно устойчивата стомана се елиминира потребността от обработка на повърхността по време на производството и в периода на експлоатацията й, което на свой ред намалява екологичния товар и разходите през целия ’жизнен цикъл на продукта.

Устойчивостта на изделието на атмосферни влияния се дължи на оксидния му слой, т.е. патина, образуваща се на повърхността на стоманата, устойчива на действието на сплавите и е с ниска кислородна пропускливост. Оксидният слой се образува, когато атмосферно устойчивата стомана се мокри и изсушава многократно. Защитният слой на повърхността се образува при нормални атмосферни условия в рамките на 18…до 36 месеца. Слоят патина отначало е червеникаво кафяв, после потъмнява с течение на времето. В промишлена среда патината се образува по-бързо върху стоманата и потъмнява повече, отколкото в по-чистата провинциална среда. Защитният слой патина обаче не може да се образува, когато повърхността на стоманата е постоянно влажна или мръсна.

Стоманата от клас Cor-Ten A се използва за производството на панели (S355J0WP-COR-TEN A).

Монтиране

Монтиране & и поддръжка

Монтиране

Монтирането трябва да се планира на по-ранен етап. Това е важно, за да се обезпечи, че поръчаните панели пристигат на обекта в точната последователност.

Преди монтирането трябва да се прегледат конкретните планове за проекта, особено началната височина, краищата на процепите, стряхата, данните за ъглите, опорните структури на панелите и начините за фиксиране, както и броят на скрепителните елементи. Трябва да има достатъчен брой точки на замерване по повърхността на панела в хоризонтална и вертикална посока, за да се обезпечи, че вертикалните и хоризонталните съединения са с еднаква ширина по цялата сграда. След проверка на линиите за замерване монтажникът маркира началните модули за първия панел от двете страни на ъгъла във вертикална и хоризонтална посока. При необходимост се извършва изправяне. Праволинейността на линиите се проверява примерно с лазер, използват се маркировки с цветна тел и нивелираща дъска. Проверява се нивелирането на стената, преди да започне монтирането. Не трябва да има отклонения в измерването при опорните шпилки за ширината на един панел.

Преди монтирането се премахват предпазните фолиа от зоната за съединяване на панелите. Фолиото се премахва в централната зона на панела, само когато панелът повече не може да бъде повреден по време на монтирането. Трябва да се обръща специално внимание на панелите с прахово покритие, понеже те нямат предпазно фолио.

Панелите се фиксират в металните опорни шпилки на стоманената ламарина с помощта на скрепителните елементи, посочени от конструктора. Препоръчва се шпилките да бъдат включени в договора за панелите и да бъдат монтирани едновременно с панелите. При монтирането на рамки и др. ламаринени окомплектовки се уверете, че функционалността на структурата (вентилация, отстраняване на водата и т.н.) не е нарушена. Така наречените ламаринени окомплектовки при буря трябва да се използват, за да предотвратят достъпа на водата, която се покачва под натиска на вятъра, до структурите. Връзките към другите структури трябва винаги да се правят със закриващи ламаринени окомплектовки, не с уплътнителен материал.

Не трябва да се използва горещо рязане или инструменти, генериращи искри, с цел да се предотврати повреждането на бояджийското покритие. Така например, ъглошлайфът не трябва да се използва като режещ инструмент. Стружките от пробиването и другите замърсявания трябва да се изчеткват или ако се налага - да се отмиват веднага след работа. Абсолютното старание по време на работа и при планирането обезпечава най-добрите възможни резултати.

Необходими са двама или (за препоръчване) трима монтажници. Панелите трябва да бъдат повдигани от вертикалните страни. Повдигането от хоризонталната страна може да отвори прегънатите краища на панела. Производителят не носи отговорност за качеството на монтирането. 

Фази на монтирането

План за монтиране

Следното се проверява на обекта съгласно плана за монтиране: 

 • Положенията на панелите
 • Линиите на модула
 • Началната височина 
 • Положенията на отворите за врати и прозорци във фасадата
 • Ъглите

Нивелиране на подструктурата

Нивелирането на фасадната подструктура се проверява например с нивелираща тел и лазерно измерване. Резултатите се нанасят
в протокол за измерването.

Съединителни ламаринени окомплектовки

Под опорните шпилки се инсталират съединителни ламаринени окомплектовки (напр. ламаринени цокълни окомплектовки).

Опорни шпилки

Опорните шпилки се монтират при краищата на панелите и в средата на панелите на разстояния от максимум 700 мм (препоръка). Проектантът посочва броя и вида на скрепителните елементи. Двата фланеца на опорните шпилки се фиксират към подструктурата съгласно плана. На този етап фасадната подструктура се изправя съгласно резултатите от протокола за измерването (ако е необходимо). Съединенията на опорните шпилки трябва винаги да бъдат разположени при опорите. Началната височина на опорните шпилки се определя така, че долният край на най-долния ред от панели трябва да бъде стабилно фиксиран към подструктурата, а шпилката да не се вижда под линията на най-долния панел. Трябва да се остави подходящ въздушен проход между цокъла и най-долния ред панели.

Съединителни ламаринени окомплектовки

Ламаринените окомплектовки се монтират отгоре върху опорните шпилки.

Монтаж на панелите

Панелите се фиксират към опорните шпилки чрез техните фланци, обърнати навън. Монтирането на панела се започва от долния ляв ъгъл и продължава към горния десен ъгъл.

Заредете наръчници за поддръжка на фасадата

Поддръжка

Окачване

Трябва да се избягва окачване по фасадата. Ако е абсолютно необходимо, опорите за окачването трябва да се поставят при вертикалното или хоризонталното съединение по целия път до подструктурата или структурата на рамката.

Поддръжка на фасадата - Скрепителни елементи

При поддръжката трябва да се проверяват скрепителните елементи на панелите. За да проверите здравината на скрепителните елементи, отворете няколко от тях в различни части на сградата. Обърнете специално внимание на общия външен вид на скрепителния елемент и на здравината на уплътнението под капака, пазещо от навлизане на вода в съединенията. Подменете износените скрепителни елементи.

Наблюдение

Водете дневник за поддръжката на фасадата. Записвайте информация от рода на извършени задачи, време, обхваната площ от фасадата, изпълнител на работата и използваните агенти.

 

Безопасност

Услуги & възможности

Поръчка и доставка

Поръчка & доставка

Поръчване

Панелите се продават на квадратни метри (м2). Спецификациите на панела трябва да се запишат в отделен формуляр за поръчка, попълнен по електронен път. Срокът на доставка се посочва за всеки проект поотделно.

За поръчка се обърнете към :

Офис RUUKKI в България: Р.К.И. (Руукки Конструкции и Инженеринг) България ООД:

1606 София, ул. Евлия челеби No22,  

Тел. 02/9693046

e-mail: valentin.valov@ruukki.com

Заредете други формуляри

Опаковка

Стандартна опаковка за фасадните касети Liberta

Панелите се доставят до обекта на монтирането в дървени сандъци с тънка пластмасова защита. Основната структура на опаков

ката винаги е една и съща. За различните нужди се предлагат различни решения за опаковката. Решенията за опаковката зависят и от зоната за доставка.

Съхранение и манипулации

При доставка трябва да се провери броят на панелите. Панелите могат да бъдат съхранявани в опаковките си. Отворените опаковки трябва да са защитени от влага. С панелите трябва да се борави правилно с цел предотвратяване на повреди. Рязането и всякаква друга механична обработка на панелите трябва да се извършва с подходящите инструменти, които осигуряват безопасност на работата и резултат без дефекти.

 

 

 

 

Идентификация

На опаковката се поставя разпечатка с конкретна информация за опаковката, като номера на поръчката, товара и опаковката, информация за контакти, съдържание на опаковката (тип на панела, размери и позиции) и теглото на опаковката.

Ако е необходимо, панелите могат и да бъдат маркирани при производството с код, посочен от клиента. С този код отделните панели могат да бъдат разпределени до конкретна позиция в сградата.

Съответствие със стандартите и контрол на качеството

CE маркировка за фасадни касети Панелите са изделия с СЕ-маркировка в съответствие със стандарт EN 14782 за стоманени панели с покритие от боя и с прахово покритие. Маркировката е представена на етикета на опаковката и в приложението към известието за доставка.

Инспекцията за качеството на панелите се извършва в съответствие със стандарт EN 14782 и с допълнителните изисквания от производителя.

Save

Save

Save