RUUKKI достави металните конструкции за търговския комплекс «АК-БУЛАК» в Казахстан

RUUKKI достави металните конструкции за търговския комплекс «АК-БУЛАК» в Казахстан

07-05-2019

Компания Ruukki Construction най-големият международен производител на готови конструкции и материали за строителството, приключи доставките на метални конструкции за зданието на големия многофукционален търговски комплекс «Ак-Булак» в гр. Алмати в Казахстан. Площта на обекта е 16 524 м2.

 

Проектиране и доставки на металните конструкции

Строителството на търговския комплекс в гр. Алмати протича в няколко етапа. Ruukki  е едновременно проектант, производител и доставчик. Заедно с клиента инженерите проектанти разработват от нулата проекта за основната метална конструкция на зданието. Специално за този обект в Русия се произвеждат особени метални конструкции, които позволяват да се намали количеството на използвания метал, както и да се облекчи натоварването на фундамента. Такова нестандартно решение позволява съществено да се съкрати стойността на монтажните работи, материалите за самата конструкция и фундамента. Същевременно олекотената метална конструкция на зданието остава сеизмично устойчива – може да издържи 9-бално земетресение.

Доставките са изпълнени за 7 месеца, а 4 месеца след края на доставките зданието е въведено в експлоатация . Строителството на търговския център продължава по-малко от година. Тези кратки срокове се обясняват със синхронизирането на работата между клиента и фирма Ruukki, която има голям и разнообразен опит в строителството , прецизното спазване на всички изисквания към качеството, а също така и силната мотивация на сътрудниците.

 

Енергоефективни конструктивни решения

Още една особеност на проекта става използването на енерго ефективни технологии. На покрива на зданието е монтиран аерационен купол, обезпечаващ естествено осветление на цялата площ на зданието, което позволява да се намалят разходите за електроенергия в процеса на експлоатацията му.
«Работата в Казахстан е много интересен опит. Климатическите и културни особености на страната са такива, че тук редовно се налага да се решават нестандартни задачи за конструкциите, с каквито не сме сме се сблъсквали на други места . Строителството в сеизмично активен регион е винаги повишена отговорност. Ние вече натрупахме голям опит, работейки в Казахстан, а откриването на «Ак-Булак» за нас безусловно е още едно знаково събитие. Ruukki оптимистично гледа на по-натаъчното развитие в Казахстан, а броя на нашите клиенти напрекъснато нараства, на което ние искрено се радваме» - това са думите на заместник директора по износа на Ruukki.

 

Енергийно ефективни решения от RUUKKI за строителство.

RUUKKI достави металните конструкции за търговския комплекс «АК-БУЛАК» в Казахстан

» Всички новини